Tu jesteśmy!
Podaj dalej DUCHA FILANTROPII!

Czekamy na Ciebie! Skontaktuj się z nami! Dołącz do nas!
Działamy już w 231 jednostkach administracji skarbowych w Polsce i w 2 jednostkach skarbowych z Niemiec!

Zostań SkarboWolontariuszem i zmieniaj z nami świat na lepsze!

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez fundacjaskarbowosci.pl moich danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Zostałam/em poinformowana/ny, iż administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszcz przy ulicy Dworcowej 12/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Warszawie - pod numerem KRS 0000039541 oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres mailowy informacji związanych z działalnością Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II.