7 sierpnia 2018

Podopieczny Maciej Badek

KOMU POMAGAMY? 163. Maciej Badek Zapewne pamiętacie naszego małego Podopiecznego 163.Maciusia Badka /7 lat, opóźnienie psychoruchowe po zakażeniu bakteryjnym/, US Tata i Rodzina Maciusia dziękują za naszym […]
7 sierpnia 2018

74 rocznica Powstania Warszawskiego – Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom!
7 sierpnia 2018

99 rocznica ustawy o skarbowości

SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ 99 rocznica ustawy o skarbowości „Należycie zorganizowana skarbowość, obok silnej armii, stanowi najlepszą rękojmię niepodległości każdego państwa…” Odrodzona Skarbowość Polska. Zarys historyczny, Warszawa […]
7 sierpnia 2018

Dziękujemy Dyrektorowi Generalnemu w MF Panu Adamowi Niedzielskiemu

Dziękujemy Panu Adamowi Niedzielskiemu za współpracę i udział w XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, który niedawno zakończył misję dyrektora generalnego w MF. ❗Gratulujemy i […]
7 sierpnia 2018

Szkolimy z podstaw fundraisingu

U nas lato jak zawsze pracowite Odwiedziliśmy niedawno po raz kolejny Wisłę – tym razem w roli szkoleniowców W podziękowaniu za współpracę podczas XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców […]
7 sierpnia 2018

Podopieczny Mateusz Bliski

Ten pogodny, radosny chłopczyk to 9-letni Mateusz Bilski, synek naszego Kolegi z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Mateuszek od urodzenia zmaga się z niepełnosprawnością ruchową oraz […]
4 lipca 2018

SkarboWolontariusze roku 2018

16 maja 2018

My Skarbowcy 8

16 maja 2018

Nagroda publiczności!!