Wolność jest w nas!
Dumni ze swojej Niepodległej
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16, zorganizowany przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w partnerstwie z Chrześcijańską Szkołą Pod Żaglami oraz Instytutem Myśli Schumana, w ramach projektu: Skarbowcy dla Niepodległej w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tytuł konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością szczególną, a do swoich rodaków mówił:

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być obecnie dumni.

Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ja nieustannie pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.

Idee wolności, solidarności, patriotyzmu i chrześcijaństwa głoszone przez Wielkiego Papieża są tożsame z ideami głoszonymi przez Sługę Bożego Roberta Schumana, który wielokrotnie wspominał o konieczności budowania nowoczesnej Europy jako wspólnot Narodów świadomych swoich korzeni, historii, tożsamości i przynależności.

Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu poprzez twórczość plastyczną wyrazili swoją miłość do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do symboli narodowych: biało – czerwonej flagi i orła białego.

Na zwycięzców konkursu czekają niezwykle atrakcyjne nagrody, m.in. obóz żeglarski w Chorwacji zorganizowany przez Chrześcijańską Szkoła Pod Żaglami dla laureatów konkursu

http://www.cspz.pl/     https://web.facebook.com/cspzpl/?_rdc=1&_rdrspecjalnie dla laureatów

 

Planujemy:
1. Udział w konkursie dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnychna całym świecie (m.in. Hiszpania, Anglia, Niemcy, Szwecja, USA, Nowa Zelandia, Australia i inne).
2. Organizowanie wystaw prac laureatów Konkursu m.in. w ParlamencieEuropejskim, podczas XVIII Mistrzostw Polski Skarbowców oraz w GALERII artystyczno-charytatywnej Fundacji
Skarbowości.
3. Organizowanie aukcji charytatywnych z wykorzystaniem najlepszych prac konkursowych.
4. Zamieszczenie wybranych prac w ALBUMIE Fundacji Skarbowości wydanym z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.
5. Wykorzystanie wybranych prac w materiałach promocyjnych Fundacji, Kwartalniku My Skarbowcy oraz mediach społecznościowych.

Regulamin