Nasi ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI

Dziękujemy za wielką wrażliwość oraz czas poświęcony na wspieranie działań Fundacji Skarbowości służących Podopiecznym

Jesteście NIEZWYKLI, Jesteście WSPANIALI

Marzanna Myczka US Wałcz
Magdalena Szymańska US w Świnoujście
Justyna Serocka US w Grudziądzu
Joanna Pawłowska US Warszawa Praga
Anna Kontowska US w Świnoujściu

DZIĘKUJEMY