RANKING ZBIÓRKI

Walczymy o tytuł EkoSkarbuś 2018  w II Konkursie Ekologicznym z wartością dodaną dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.Stare komórki zbieramy i Skarbowców wspieramy! Nie wiesz, co zrobić ze starymi telefonami komórkowymi? Weź udział w naszym konkursie i wspieraj najbardziej potrzebujących!

Głównymi celami konkursu EkoSkarbuś 2018  są:

–   rozbudzanie wrażliwości, poczucia wspólnoty i łączności z ciężko chorymi Podopiecznymi Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

–   zbieranie funduszy na długotrwałe leczenie i rehabilitację ciężko chorych Podopiecznych Fundacji – pracowników administracji skarbowej i członów ich rodzin

–   edukacja proekologiczna i propagowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska naturalnego

W imieniu naszych Podopiecznych dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w nasze akcje, działania i konkursy. Dołączcie do nas! Zmieniajcie z nami świat na lepsze!

DZIĘKUJEMY!

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Karta zbiórki