e-pity-2018-3

Aktualności

7 sierpnia 2018

Podopieczny Maciej Badek

KOMU POMAGAMY? 163. Maciej Badek Zapewne pamiętacie naszego małego Podopiecznego 163.Maciusia Badka /7 lat, opóźnienie psychoruchowe po zakażeniu bakteryjnym/, US Tata i Rodzina Maciusia dziękują za naszym […]
7 sierpnia 2018

74 rocznica Powstania Warszawskiego – Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom!
7 sierpnia 2018

99 rocznica ustawy o skarbowości

SKARBOWCY DLA NIEPODLEGŁEJ 99 rocznica ustawy o skarbowości „Należycie zorganizowana skarbowość, obok silnej armii, stanowi najlepszą rękojmię niepodległości każdego państwa…” Odrodzona Skarbowość Polska. Zarys historyczny, Warszawa […]

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w liczbach

17

Mistrzostw Polski


o Puchar Ministra Finansów
18

Lat Działalności


21

Pielgrzymek


Skarbowców na Jasną Górę
4720kg

Monet łącznie


w akcjach KILOGRAMY DOBRA
20656

Darczyńców


którzy przekazali swój 1% za 2016r.
69265

Zebrane na


GALERIĘ artystyczno-charytatywną
76335

Zebrane łącznie


w akcjach KILOGRAMY DOBRA
400000

Zebrane


dla jednego Podopiecznego
899305

Zebranych z 1%


za rok 2016
3274656

Zebranych łącznie


z 1%
6630033

Pomocy


udzielonej Podopiecznym

Wizja – Misja

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
to wspólnota osób wspierających się wzajemnie,
budująca wartościowe i trwałe relacje
między Podopiecznymi, Darczyńcami i Wolontariuszami
oraz dostarczająca satysfakcji z pomagania
poprzez realizację projektów
inspirowanych ideami i nauczaniem Św. Jana Pawła II.

Misją Fundacji jest szybkie, skuteczne i długotrwałe
wspieranie osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej
poprzez działania Darczyńców i Wolontariuszy
w oparciu o projekty autorskie inspirowane
nauczaniem Św. Jana Pawła II.

Księga Naszych Aniołów

Podziękowania / Referencje

Partnerzy Godni Zaufania

Partnerzy Przyjaźni Inicjatywom Społecznym

Podstawowe CMYK
partner-cert
partner-jamano
b4sportonline-logo-2
publico24